[ Narucha Tesavibul ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นฤชา เทศะวิบุล
ชื่อเล่น : 
พีท
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
22/7/2550
อายุ : 
14
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
ciklaphith@gmail.com  
ที่อยู่ : 
50/848. ม.5
อำเภอ : 
บางบัวทอง
จังหวัด : 
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
11110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0646027293
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น